Der skal være Valg til Ældrerådet den 16. november 2021, sammen med Kommunal- og regionsvalget.

Vi kan godt bruge mange flere Tilforordnede til at være med til at foretage valghandlingen.

Du kan tilmelde dig hos her på hjemmesiden under “Kontakt” eller kontakte et af Ældrerådsmedlemmerne.

Ældrerådsvalget foregår samme steder som de to andre valg og stemmesedlen til Ældrerådsvalget får du tilsendt.

Lissi Gyldendahl
formand for Ældrerådet
lgylden@gmail.com
Tlf. 27277668