Der er snart valg til Ældrerådet!

Er du interesseret i at være med til at varetage de + 60 åriges interesser overfor Byrådet- så stil op til ældrerådsvalget den 16. november 2021.

Ældrerådet er de ældres lokale talerør.

I alle kommuner findes et ældreråd, der rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og er direkte talerør til kommunen om forholdene for ældrebefolkningen. Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer. Medlemmerne af ældrerådet bor i kommunen og er valgt af kommunens ældre borgere over 60 år. Ældrerådet i Frederikssund Kommune består af 9 folkevalgte medlemmer, der er valgt for en 4 -årig periode. Næste valg afholdes som sagt den 16. november 2021 sammen med Kommunal- og Regionsvalget.

Ældrerådet i Frederikssund Kommune

I Ældrerådet arbejder vi for at sikre bedst mulige forhold for alle ældre borgere i kommunen. Både for dem der har behov for hjælp, og for dem der kan klare sig selv. Med når der tages beslutninger Som høringspart rådgiver vi kommunen, når den tager beslutninger, der vedrører ældre borgere. Det kan for eksempel handle om kvaliteten i hjemmeplejen, forholdene på plejehjem, madservice, byggeri af ældreboliger, kulturelle tilbud, kollektiv trafik og ældrevenlige byrum. Gør opmærksom på problemerne Vi fortæller kommunen, hvordan besparelsesforslag eller forslag til nye indsatser vil påvirke ældres borgeres liv. Vi kommer med forslag til nye initiativer. Og vi gør det altid ud fra et ældreperspektiv. Vi lytter til kommunens ældre borgere og arbejder for, at jeres ønsker og problemer bliver kendt af kommunalpolitikere og forvaltning.

Det er ikke kun en kaffeklub!

Det kræver forskellige kompetencer at sidde i Ældrerådet. Meget af arbejdet foregår pr mail, så en vis form for IT- kompetencer skal der til. Hver måned får Ældrerådsmedlemmerne tilsendt Udvalgsdagsordenerne fra Velfærds- og Social og Sundhedsudvalget som skal kommenteres- det skal der afsættes tid til. Vi afholder forskellige borgermøder, som skal forberedes og afholdes- og vi har samarbejde med de øvrige Ældreorganisationer i Kommunen.

Men, når det er sagt- er det både interessant og givende at have indflydelse på de forskellige politikker samt have et godt samarbejde med politikerne.