Seniorrådets høringssvar budget 2024

I maj blev der indgået aftale om kommunernes økonomi i 2024.

Det tekniske budget for 2024 er fremskrevet med den demografiske udviklinger og 68.3 mio. kr. i 2024 for at fastholde det nuværende serviceniveau.

Det betyder en overskridelse af servicerammen på 24,3 mio. kr. og en overskridelse af bruttoanlægsrammen på med 27,7 mio. kr.

Det betyder at der allerede inden der er besluttet nye initiativer skal der spares 24.3 mio. kr.

Administrationen er blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog som politikerne kan bruge til inspiration.

Forslag til besparelser på Ældreområdet

Øget brugerbetaling på kørsel til daghjem og egenbetaling til genoptræning

Klippekortordning -1 mio.

Annullering af genåbning af plejehjemspladser

Digitalisering af vagtplanlægning, køreruter og apv teknologier

Dosispakket medicin

Rengøring fra 2-3 uger

Vejleder til sosu udd

Afskaffelse af aktivitetspulje plejehjem

Lukning af forebyggende aktivitetstilbud

Omlægning af tilsyn

Se Seniorrådets høringssvar her: Seniorrådets høringssvar budget 2024