Beslutninger om det kommende budget for 2020 – 2023
Byrådet har besluttet 8 målsætninger, der skal danne rammerne for det kommende budget. De tre vigtigste er:

  • Økonomisk råderum.
    Der skal tilvejebringes et råderum der giver mulighed for en politiks prioritering.
  • Strukturel balance:
    Der skal være strukturel balance- dvs. at driftsoverskuddet skal dække udgifter til anlæg og gæld.
  • Kassebeholdning skal udgøre minimum 100 mio. kr. stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2021( som det ser ud d.d. vi kassebeholdningen være på 148 ved udgangen af 2021.)

Administrationen foreslår en besparelse på kr. 25 mio.

Hvis de 25 mio. kr. deles ud på de forskellige udvalg, vil det betyde en besparelse på Ældreområdet på knap 500.000 kr.

Ældrerådet afholder møde med velfærdsudvalget i september for at drøfte eventuelle besparelser på ældreområde.

Lissi Gyldendahl, medlem af Ældrerådet