Forslag til budget 2024 i høring

By |2023-09-16T13:29:09+00:00september 16, 2023|

Seniorrådets høringssvar budget 2024 I maj blev der indgået aftale om kommunernes økonomi i 2024. Det tekniske budget for 2024 er fremskrevet med den demografiske udviklinger og 68.3 mio. kr. i 2024 for at fastholde det nuværende serviceniveau. Det betyder en overskridelse af servicerammen på 24,3 mio. kr. og en overskridelse af bruttoanlægsrammen på med 27,7 [...]

Teamorganisering i Døgnplejen

By |2023-04-23T13:55:51+00:00april 23, 2023|

Teamorganisering i Døgnplejen Den 17. december 2021 udloddede Socialstyrelsen 191,6 mio. kr. til forsøg i 25 kommuner med faste teams i ældreplejen fra 2022 til 2023. Formålet med puljen er at støtte projekter, der udvikler og afprøver nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. [...]

Budget 2023

By |2022-11-21T11:44:11+00:00november 21, 2022|

Budget 2023 I budgetgrundlaget forventes der i perioden 2023- 2026 et underskud på kr. 50,3 mio. kr. med en overskridelse af servicerammen for 2023 på 4 mio. kr. samt en overskridelse på anlæg på 35,4 mio. kr. Byrådet vil i budgetarbejdet have fokus på en økonomi i balance, nedbringelse af gæld samt likviditeten.   Ældrerådet er [...]

Nu kan borgere igen få hjælp fra kommunen.

By |2022-03-24T08:00:45+00:00marts 24, 2022|

Borgere der flytter på plejehjem, kan igen få hjælp fra kommunen. Mange borgere kender ikke de økonomiske konsekvenser, når en ægtefælle flytter på plejehjem og kan komme til at betale mange, mange tusinde kroner for meget. Fx deles økonomien så begge ægtefæller får fuld folkepension og Kommunen kan hjælpe med indskud til plejeboligen. Det kan give [...]

Budgetaftale 2022- 2025

By |2021-10-01T11:32:31+00:00oktober 1, 2021|

En enig budgetaftale for 2022- 2025 er indgået den 17. september 2021 og vedtaget i Byrådet den 29. september 2021. En budgetaftale, der på ældreområdet ser fin ud. Vi mangler dog at der bliver afsat flere penge til personale på plejehjemmene. Indeholdt i aftalen på Ældreområdet: Som udgangspunkt er anlægsrammen på 150 mio. kr. 2.267,7 mio. [...]

Ældrerådets høringssvar til Kommuneplan 2021-2033

By |2021-09-04T14:05:10+00:00september 4, 2021|

Frederikssund den 27. august 2021 Ældrerådets høringssvar til Frederikssund Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-2033 Ældrerådet anbefaler, at der afsættes jord til 2 nye plejehjem fra 2021 til 2033, hvoraf de ene foreslås placeret i i Frederikssund Nord da de fleste borgere, der flytter på plejehjem, ønsker at blive i den del af byen de bor i. [...]

Ældrerådet foreslår et nyt “Informations- og Klageråd”

By |2020-10-30T18:53:09+00:00oktober 30, 2020|

Efter Tv2’ udsendelse ”Bag facaden” i august har Ældrerådet i Frederikssund modtaget klager over indsatsen af Ældreservicen i Frederikssund Kommune. Ældrerådet tog det op til drøftelse på et fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 8. september, hvor vi foreslog at oprette en form for Klageråd, hvor borgeren kan klage over indsatsen på ældreområdet. De klager ældrerådsmedlemmerne [...]

Temadrøftelse i Velfærdsudvalget – vil de lukke flere plejehjemspladser?

By |2020-02-27T17:49:29+00:00februar 26, 2020|

Det vi være tåbeligt at lukke flere plejehjemspladser i Frederikssund! Velfærdsudvalget skal på udvalgsmødet den 3. marts 2020 have en temadrøftelse om plejeboligkapaciteten. Ældrerådet er blevet bedt om høringssvar uden at have modtaget de scenarier og analyser, der ligger til grund for temadrøftelsen. Men vi er urolige for, at administrationen lægger op til at lukke enten [...]

Budget 2020

By |2019-10-29T11:59:20+00:00oktober 29, 2019|

Budget 2020. Budgettet for 2020 blev indgået af et enigt Byråd den 28. oktober 2019. Vi bliver flere ældre, - vi lever længere, det kræver et tilstrækkeligt antal tidssvarende plejeboliger og et større behov for hjælp til personlig pleje og sygepleje. Ældreområdet tilføres 25,5 mio. kr. i 2020 og 104,4 mio. kr. i budgetperioden. Klippekortordningen spares [...]

Go to Top