Budget 2023

I budgetgrundlaget forventes der i perioden 2023- 2026 et underskud på kr. 50,3 mio. kr. med en overskridelse af servicerammen for 2023 på 4 mio. kr. samt en overskridelse på anlæg på 35,4 mio. kr.

Byrådet vil i budgetarbejdet have fokus på en økonomi i balance, nedbringelse af gæld samt likviditeten.

 

Ældrerådet er yderst tilfredse med, at der i det tekniske budget hvert år er tillagt kr. 25 mio. til ældreområdet.

Det har i de seneste mange år været underbudgetteret på ældreområdet, hvilket har udløst store besparelser og besparelsesforslag, der ikke har været muligt at indfri.

Det må for det første, give personalet mere ro, når der kommer balance i budgetterne, så der ikke konstant kommer besparelser, hvilket vil udløse et bedre arbejdsmiljø.

For det andet, ligger kommunen lavt set i forhold til andre kommuner ældreplejen, så det er pragtfuldt at der nu rettes op på budgettet til de ældre.

Klippekortordningen giver mulighed for, at de svageste ældre kan få en halv times ekstra hjælp om ugen.Frederikssund Kommune har valgt at ordningen skal gives til beboerne på plejehjemmene.
Tilbydes man ordningen vælger man selv, hvad den ekstra hjælp skal bruges til. Man kan samle “klippene” sammen, så der er mere sammenlagt tid. Klippene kan f.eks. bruges til at komme på en indkøbstur, ekstra rengøring eller til blot at sidde og få en hyggelig snak med personalet.

I Frederikssund har ordningen været taget af budgettet flere gange, sidst ved budgetopfølgningen i foråret 2022. Her blev det besluttet at lukke ordningen resten af året grundet den økonomiske situation på ældreområdet.
Lissi Gyldendahl