Budget 2020.

Budgettet for 2020 blev indgået af et enigt Byråd den 28. oktober 2019.
Vi bliver flere ældre, – vi lever længere, det kræver et tilstrækkeligt antal tidssvarende plejeboliger og et større behov for hjælp til personlig pleje og sygepleje.
Ældreområdet tilføres 25,5 mio. kr. i 2020 og 104,4 mio. kr. i budgetperioden.
Klippekortordningen spares væk og dermed kan beboerne på plejehjemmene ikke mere for hjælp til at komme ud til egne aktiviteter såsom familiebesøg, teatertur eller bare ud idet blå. Det er en stærk forringelse for de svageste af vores ældre i kommunen.
Værdighedsmilliarden blev kraftigt reduceret ved indeværende års budget og i 2020 skæres der yderligere 1.35 mio. kr. Resten af puljen skal fortsat finansierer er række medarbejdere og disse vil fremadrettet indgå i den ordinære drift.
Det skal undersøges mulighed for at etablere eget kommunalt vikarkorps på ældreområdet. Det vil betyde færre nye ansigter for alle de ældre der modtager personlig eller praktisk pleje.
Derudover afsættes der 50.000 kr. mere til ældrerådsarbejdet.