Frederikssund har som mange andre kommuner opkrævet brugerbetaling når man fra Sygehuset blev overført til en Akutplads på fx en Rehabiliteringsafdeling.

Folketinget besluttede i marts måned, at Kommunerne ikke må opkræve brugerbetaling for tidligere sygehusopgaver. Det vil sige, hvis man har været indlagt med fx en hjerneblødning, en lårbensoperaration eller en blodprop og ikke er færdigbehandlet og derfor bliver overført til Rehabilitetsafdelingen på Frederikssund sygehus, er opholdet gratis. Det gælder så længe der er brug for sygepleje. Det er reglerne efter sundhedsloven.

Så spørg altid om du er indlagt efter sundhedsloven eller serviceloven. Hvis du er indlagt efter sundhedsloven, må kommunen ikke opkræve brugerbetaling.