Ældreorganisationerne i Frederikssund Kommune har en formodning om, at mange bliver snydt til at betale brugerbetaling for tidligere sygehusopgaver.
Sygehusophold er gratis, – det gælder også selv om kommunerne har og- vil overtage flere og flere sygehusopgaver. Kommunerne må ikke opkræve brugerbetaling, når det handler om sundhedsloven.
Man kalder det en akutplads, når man fx bliver sendt hjem fra sygehuset, inden man er klar til at passe sig selv. ”Formålet med indsatsen i en kommunal akutfunktion kan dels være at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsat, dels følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten efter udskrivelsen fra et sygehus fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov”.
Du skal ikke betale brugerbetaling hvis du udskrives til rehabilitetsafdelingen på Frederikssund Sygehus, hvis du har brug for at få komplekse pleje- og behandlingsindsats, efter udskrivelse fra sygehuset. Heller ikke, hvis du kommer hjemmefra og har en forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/ eller behandling uden behov for sygehusindlæggelse. Hvis du indlægges til aflastning eller et korttidsophold er det serviceloven, og så skal du betale for opholdet.
I Frederikssund er brugerbetalingen for kost, linned osv. på kr. 157 i døgnet. Det er kæmpeudgift for en folkepensionist, at skulle betale en pris på godt 4.700 kr. om måneden.
Så opfordringen til borgerne er, – når du er indlagt på sygehuset og de vil udskrive dig, så sig ikke ja til at komme på aflastning- /korttidsophold, men sig, at hvis de vurderer, at du ikke kan komme hjem så må de færdigbehandle dig. Og spørg konkret om, hvilken lovgivning de vil udskrive dig efter.
Vi undrer os over, at Frederikssund Kommune tilsyneladende ikke har borgere, der skal færdigbehandles på vores rehabiliteringsafdeling, men tilsyneladende kan sendes direkte hjem.
På vegne af Ældreorganisationerne i Frederikssund Kommune
Ældrerådet i Frederikssund kommune
Ældre Sagens koordinationsudvalg Frederikssund
Danske Seniorer Kreds Nordsjælland
Faglige Seniorer Frederikssund
Lissi Gyldendahl
Søbovej 2
3630Frederikssund