Frederikssund den 9. januar 2020
Ældrerådet Frederikssund Kommune har i dag valgt ny formand, næstformand og Kasserer.
Som formand er valgt Lissi Gyldendahl, som næstformand Arne Christensen og som kasserer Jørgen Hansen
Tidligere formand for Ældrerådet Lise-Lotte Due, næstformand Bent Jacobsen og kasserer Rigmor Nielsen oplyste på vores ældrerådsmøde den 31. oktober, at de udtrådte af Ældrerådet ved årets udgang.
Ældrerådet siger tak for deres indsats igennem tiden.
På baggrund af ovenstående udtrædelser af Ældrerådet er suppleanterne, Karsten Roed, Jimmy Sarvad og Jørgen Hansen indtrådt som ordinære medlemmer af Ældrerådet Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2020.
Ældrerådet er meget optaget af at sikre sig, at de + 60 årige i kommunen er informeret om de ændringer som Byråd og Folketing beslutter for seniorernes levevilkår.
Ældrerådsarbejdet er tidskrævende. Vi er har derfor indgået et fast samarbejde med de andre ældreorganisationer i Frederikssund Kommune, hvor vi sammen laver Borgermøder, hvor der informeres om økonomi, sundhedsreform og andre møder om ældres liv.
Det er vigtigt for Ældrerådet, at alle borgere over 60 år ved, hvad vi laver og hvordan de kan komme i kontakt med os. Vi oprettede derfor i maj 2019 en ny Hjemmeside, hvor alle vores mødereferater, høringssvar, referater af møder med politikerne, årsrapport 2018 og snart 2019 er let tilgængelig på: www.frederikssundaeldreraad.dk

På vegne af Frederikssund Ældreråd
Lissi Gyldendahl
Formand for Ældrerådet i Frederikssund Kommune