Efter Tv2’ udsendelse ”Bag facaden” i august har Ældrerådet i Frederikssund modtaget klager over indsatsen af Ældreservicen i Frederikssund Kommune.

Ældrerådet tog det op til drøftelse på et fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 8. september, hvor vi foreslog at oprette en form for Klageråd, hvor borgeren kan klage over indsatsen på ældreområdet.

De klager ældrerådsmedlemmerne fik, var meget forskellige og handlede både om den visiterede indsats i eget hjem og indsatsen på plejehjem. Alle klagerne er sendt videre til formanden for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt, så de kan blive behandlet administrativt.

Ældrerådet anser, at borgere og pårørende har behov for en instans, hvor de kan forelægge deres klager over behandling i Kommunen, herunder også de bløde, menneskelige værdier. Klagerne skal medvirke til at borgernes klager tages op lokalt, – og kvalificere den kommunale hjælp på ældreområdet. Samtidig vil et sådant Råd være i stand til afhjælpe klagepunkterne langt hurtigere og lempeligere end i øjeblikket samt nedsætte antallet af klager til Ankestyrelsen

Ældrerådet er af den opfattelse, at ældreindsatsen i Frederikssund Kommune generelt lever op til de politiske mål, men at der kan være tilfælde, hvor der skal rettes op på indsatsen. Derfor lægger vi også op til, at borgeren kan komme med gode forslag til ældreindsatsen.

Ældrerådet mener, at der er behov for et forum, hvor borgerne, pårørende eller andre får mulighed for at rette både skriftlige og mundtlig klager med mulighed for foretræde for Rådet, over den kommunale indsats på Ældreområdet.

Herudover indeholder forslaget også en whistleblowerordning, hvor der er mulighed for at kontakte Ældrerådets medlemmer i Rådet telefonisk, som så kan viderebringe klagerne. Dette gælder også anonyme henvendelser.

Ældrerådet håber at politikerne er positive overfor forslaget.

 

Lissi Gyldendahl