Seniorrådets møder 2023
16. januar
30. januar
6.marts
23. marts Velfærdsteknologitur
27. marts
2. maj
4. maj Dialogmøde med Omsorg og Ældre
30. maj
7. august
4. september
25. september
30. oktober
27. november

Dialog møder med udvalgspolitikerne: