Ældrerådets høringssvar til Budget 2022

By |2021-09-04T14:07:37+00:00september 4, 2021|

Ældrerådets Frederikssund Kommunes høringssvar til Budget 2021-2025   Generelle bemærkninger Generelt synes Ældrerådet at budgettet er uden visioner for Ældreområdet i alle budgetoverslagsårene. Ældrerådet beklager, at der ikke er foreslået udvidelser på ældreområdet, da alle plejehjemmene er presset personalemæssigt. Ældreområdet har observeret, at servicerammen en ikke er fuldt udnyttet samtidig med at der budgetteres med en [...]

Ældrerådets høringssvar til Kommuneplan 2021-2033

By |2021-09-04T14:05:10+00:00september 4, 2021|

Frederikssund den 27. august 2021 Ældrerådets høringssvar til Frederikssund Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-2033 Ældrerådet anbefaler, at der afsættes jord til 2 nye plejehjem fra 2021 til 2033, hvoraf de ene foreslås placeret i i Frederikssund Nord da de fleste borgere, der flytter på plejehjem, ønsker at blive i den del af byen de bor i. [...]

Go to Top