Den 2. juli 2020 åbnede Sundhedsstyrelsen for besøg på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser mv.

Ældrerådet satte spørgsmålstegn ved besøgsrestriktionerne på kommunens plejehjem og på Rehabiliteringsafdelingen.

På plejehjemmene skal besøgende ringe forud for besøg. Da det jo er beboernes egen bolig, manglede Ældrerådet en begrundelse for, at besøgende skal meddele deres besøg.

Vi er i Ældrerådet selvfølgelig enige i, at de besøgende skal overholde Sundhedsstyrelsens hygiejnekrav, men det kræver ikke, som vi så det i Ældrerådet, at besøget skal meddeles på forhånd.

Der er dog en god begrundelse for, at man skal meddele sit besøg.

For at komme ind og ud af de fleste boliger, skal man som besøgende igennem fælles gangarealer og i nogle tilfælde forbi fælles opholdsarealer. For at beskytte de øvrige beboere og personalet mod uønsket kontakt, må besøgende ikke tage ophold andre steder end i den lejlighed, hvor besøget skal foregå.

For at plejehjemmene kan regulere trafikken og sikre, at besøgende er instrueret i retningslinjerne og vilkårene for besøg, herunder retningslinjerne for hygiejne, så har man besluttet, at man skal ringe i forvejen. På den måde kan man sikre, at der er personale, der kan tage imod de besøgende og instruere dem i hygiejneretningslinjerne samt vise dem vej til den bolig, de skal besøge.

Ældrerådet stillede også spørgsmålstegn ved besøg på flersengsstuerne på Rehabiliteringsafdelingen.

Her måtte de besøgende ikke komme ind, men kunne tage deres indlagte pårørende med i Cafeen.

Det synes Ældrerådet til gengæld ikke var rimeligt begrundet. At tage patienterne med til en cafe, hvor der både er patienter og besøgende må, som vi ser det, være at udsætte patienterne på flersengsstuerne for større smittekilder, end ved besøg på en flersengsstue.

Ældrerådet henvendte sig til Formanden for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt, der fik ændret retningslinjerne, så de også gav mening, nemlig at man kan modtage besøg af to navngivne personer på flersengsstuerne.

Godt med politisk initiativ, der giver mening.

Lissi Gyldendahl
formand for Ældrerådet