Forslag til budget 2024 i høring

september 16, 2023|

Seniorrådets høringssvar budget 2024 I maj blev der indgået aftale om kommunernes økonomi i 2024. Det tekniske budget for 2024 er fremskrevet med den demografiske udviklinger og 68.3 mio. kr. i 2024 for at fastholde [...]

Teamorganisering i Døgnplejen

april 23, 2023|

Teamorganisering i Døgnplejen Den 17. december 2021 udloddede Socialstyrelsen 191,6 mio. kr. til forsøg i 25 kommuner med faste teams i ældreplejen fra 2022 til 2023. Formålet med puljen er at støtte projekter, der udvikler [...]

Budget 2023

november 21, 2022|

Budget 2023 I budgetgrundlaget forventes der i perioden 2023- 2026 et underskud på kr. 50,3 mio. kr. med en overskridelse af servicerammen for 2023 på 4 mio. kr. samt en overskridelse på anlæg på 35,4 [...]

Fra Ældreråd til Seniorråd

marts 16, 2022|

Pressemeddelelse Ældreråd bliver til Seniorråd Da Ældrerådet konstituerede sig efter valget, blev det nye Råd enige om at ændre navnet fra Ældrerådet Frederikssund Kommune til Seniorrådet Frederikssund Kommune. Byrådet har beslutningskompetencen til at ændre [...]

Resultat af Ældrerådsvalget 2021

november 18, 2021|

Resultatet af Ældrerådsvalget 16. november 2021. Først vil jeg godt på Ældrerådets vegne takke de mange tilforordnede der sikrede et velgennemført Ældrerådsvalg. Der var opstillet 16 kandidater, til de 9 medlemmer og op til [...]

Seniorrådsmøder 2023
6. januar
30. januar
6. Marts
27. marts
2. maj
30. maj
7. august
4. september
25. september
30. oktober
27. november

Dialogmøder 2023
4. april